به نظر می رسد آمازون از فشار Deliveroo در آشپزخانه های تاریک بهره می برد


به نظر می رسد آمازون از فشار Deliveroo در آشپزخانه های تاریک بهره می برد