داو روز جمعه بیش از 500 امتیاز سقوط می کند و در میان جنون GameStop بدترین هفته اکتبر را متحمل می شود


امروز بورس سهام: Dow در روز جمعه بیش از 500 واحد سقوط کرد و در میان معاملات پر سر و صدای GameStop بدترین هفته از ماه اکتبر را متحمل شد