سهام با فروش 5.3 میلیارد دلاری در هنگ کنگ 160٪ افزایش یافت


IPA کوآیشو: سهام در اولین حضور هنگ کنگ به ارزش 5.3 میلیارد دلار 160 درصد افزایش یافت