روز نهایی معاملات سال

لندن – بازارهای اروپا در روز پنجشنبه ، آخرین روز معاملات سال ، تحت فشار همه گیر ویروس کرونا و اقدامات محرک اضطراری که سعی در کاهش تأثیر اقتصادی بحران …